Fungerande assistans och hemtjänst med hög kvalitet

Adulis Omsorg AB är ett privat företag som anordnar hemtjänst, personlig assistans och ledsagarservice för äldre och funktionshindrade.


Kärlek botar människor, både de som ger den och de som tar emot den

Karl A. Menninger